Skip to main content

Emilie Danielsen

Google Ads-specialist
River Online

Bliv ringet op

Konkurrencedygtige kampagnestrukturer i Google Ads

Uanset om din virksomhed opererer på B2B- eller B2C-markedet, er en velovervejet og velbygget kampagnestruktur afgørende for at opnå succes med annoncering på Google.

Ved at sætte sig grundigt ind i sin målgruppes adfærd og præferencer, konkurrenternes ageren i markedet og anvende relevant data i forbindelse med opbygning af kampagnestrukturer kan man skabe gunstige betingelser for sine Google Ads-kampagner.

Når man opererer inden for B2B-markedet, arbejder man ofte med en meget specifik målgruppe, og man har typisk en fast håndfuld af konkurrenter, man ”byder op imod” for at opnå de bedste placeringer på Google. Så selvom B2B-markedet ofte ikke forekommer helt så dynamisk og omskifteligt som det klassiske forbrugermarked, er det alligevel essentielt at arbejde kontinuerligt og struktureret med sine kampagnestrukturer, hvis man ønsker at performe bedst muligt.

B2B (produkter)

Hvis man sælger produkter business to business, er det helt afgørende at granske og forstå markedet, man opererer på. Dette gælder selvsagt både i forhold til virksomhedens konkurrenter og målgruppe(r), men i høj grad også ens egen konkurrenceevne og evne til at placere sig strategisk i markedet.

Har man som virksomhed et stort produktsortiment, vil man typisk også have mange konkurrenter, der alle lægger pres på markedet. Ved at sætte sig ind i og grundigt arbejde med datagrundlag, der kan klarlægge alle markedsrelevante produkter/produkttyper, kan man opbygge strategisk veltilrettelagte kampagnestrukturer, der bruger kampagnebudgettet bedst muligt.

Ved at gøre sig grundige overvejelser om ovenstående vil man lettere kunne opbygge kampagnestrukturer, der tager afsæt i og beror på netop de produkter og produkttyper, hvor man strategisk kan konkurrere i forhold til CPC, produktudvalg og kampagnebudget.

Selvom førnævnte kan betyde, at man er nødt til at nedprioritere visse produkter og produktgrupper, kan man for at kompensere for dette volumenmæssige ”fald” i antal produkter øge fokus på de nedprioriterede produkter via fx Facebook eller LinkedIn og/eller øger den organiske indsats på området (SEO) og herigennem benytter de forskellige kanaler og platforme, hvor de strategisk – konkurrencen taget i betragtning – giver mest værdi.

Ved konstant at forholde sig til og benytte sig af det datagrundlag, man har til rådighed, og samtidigt arbejde struktureret med ens kampagnestrukturer, vil man i langt de fleste tilfælde øge sandsynligheden for at kunne drage bedst mulig nytte af Google Ads.

B2B (services)

Når man som servicevirksomhed sælger en service eller ydelse til andre virksomheder, ligger den største udfordring typisk i at ramme den rigtige målgruppe. Kompleksiteten i dette kan dels skyldes, at der er et stort overlap ift. matchende B2C-søgninger, og at man derfor risikerer at betale for meget for irrelevant trafik, og dels, at man bevæger sit i et nichefelt, hvor det kan være svært at vurdere, hvilke søgeord man skal udvælge til sine kampagner.

Når man arbejder med kampagnestrukturer i forbindelse med ovenstående scenarier, kan det give en ikke uvæsentlig fordel at anvende de data, man har opbygget via andre kanaler (fx SEO, SoMe eller E-mail). Ved at gøre brug af data fra resten af kanalmixet, kan man nemlig opbygge kampagnestrukturer, der beror på data om den målgruppe, man reelt er interesseret i at ramme. Dette betyder i praksis, at man lettere kan finde frem til relevante søgetermer, som igen kan bruges til at bygge nye målgruppespecifikke kampagner.

Skal vi tage en snak om din virksomheds Google Ads-konto?

Jeg tager meget gerne en snak med dig om din virksomheds SEO-muligheder. Kontakt mig direkte på telefon +45 25 94 19 20 og ed@river.dk, eller udfyld en formular på denne side.

Bliv ringet op

B2C (Produkter)

Beskæftiger man sig derimod med B2C-markedet og sælger produkter direkte til forbrugerne, skal man som virksomhed være klar til at agere i et meget dynamisk og omskifteligt marked. B2C-markedet viser sig ofte som meget foranderligt, i takt med at forbrugernes præferencer løbende ændrer sig, men i høj grad også, fordi ens konkurrenter, som vi før var inde på, presser markedet, og fordi markedet i sig selv er meget sæsonbetinget.

Ved at have et ultraskarpt fokus på ovenstående når man opretter nye kampagnestrukturer med henblik på B2C-annoncering, kan man lettere fordele annoncekronerne strategisk klogt. Én tilgang kan være at arbejde med flere forskellige kampagner ad gangen, hvor produkterne, man annoncerer på, fordeles på baggrund af eksempelvis avance, sortiment, målgruppepræferencer eller en unik, skræddersyet model, der positionerer produkterne særligt gunstigt i markedet. Opsummerende giver det mening at understrege, at forudsætningen for at performe godt, når det kommer til B2C Google Ads-annoncering, er, at man skal være klar til at foretage ændringer i kampagnesetuppet, når markedsforholdene eller målgruppens præferencer før eller siden ændrer sig.

B2C (services)

Kampagnestrukturer for en servicevirksomhed, der driver forretning på B2C-markedet, har brug for en helt klar definering og afgrænsning af, hvad hver enkelt kampagne skal bidrage med i setuppet. For de fleste virksomheder i denne kategori vil der typisk være et klart behov for at kunne prioritere forskellige services på forskellige tidspunkter i given periode. Et Google Ads-setup kan – heldigvis – specificeres så meget, at man med en velopbygget kampagnestruktur kan styre og allokere annoncespendet helt ned til mindste detalje. Dertil er det afgørende, at man får bygget en velfungerende kampagnestruktur med kampagner, der dels rammer målgruppen, dels er indstillet korrekt geografisk, og som samtidigt løbende kan tilpasses virksomhedens prioriterede services.

Uanset hvilket marked din virksomhed opererer på, er det fundamentalt for den samlede performance at anvende relevant data og skabe en fleksibel kampagnestruktur, der kan ændres i takt med ændringer på markedet.

Skal vi stille skarpt på din Google Ads-konto?

Ønsker du, at jeg tager et nærmere kig på din Google Ads-konto, ræk da endelig ud til mig. Tak for at læse med!

Emilie Danielsen
Google Ads Specialist, River Online

Skal vi tage en snak om din virksomheds Google Ads-konto?

Emilie Danielsen

Google Ads-specialist
River Online

   +45 25 94 19 20       ed@river.dk

Gratis Tool Box

Få overblik over din hjemmeside, dine tekster og meget andet

Vi har gennem flere år udviklet en lang række værktøjer, som vi selv har gjort og gør brug af i vores daglige arbejde. Nogle af dem har vi gjort tilgængelige for alle i vores gratis tool box.

 

Se værktøjskasse